Bộ cân cam xe BMW M40 M42 M43 M44 M50 M52 M52TU M54 M56 JTC 4759

Liên hệ báo giá

Cài đặt và tháo bộ trục cam / trục cam biến thiên.
Kiểm tra và điều chỉnh trục cam.
Áp dụng cho các động cơ xe BMW : Động cơ xăng: M40, M43
Trục cam đôi: M42, M44, M50, M52, M52TU, M54, M56