Bộ cân cam Ford Explorer Mustang Ranger Mazda B4000 4.0L

Liên hệ báo giá

Các dòng xe áp dụng:

Ford Explorer 2006-2010 4.0 V6
Ford Mustang 2004-2010 4.0 V6
Ford Ranger 2000-2011 4.0 V6
Land Rover Discovery MK3 2004-2009 4.0 V6

Mã động cơ áp dụng:

1997-2010 FORD EXPLORER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2005 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2010 FORD RANGER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2005-2006 FORD MUSTANG 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
1998-2010 MERCURY MOUNTAINEER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2006 MAZDA B4000 4.0L 4016cc SOHC V6, VIN Code “E”

Mã dụng cụ OEM:

TK428, TK8-20700, 90398S, KT4038S, TS20395F