Bộ dưỡng cam BMW Range Rover

Liên hệ báo giá

Mã động cơ áp dụng:

M40 B16 Kat., M40 B18 Kat., M 41, M43 B16 Kat., M43 B18 Kat., M44, M50 B20,
M50 B25, M51, M52 B20, M52 B25, M52 B28, M52 B30, M70 B50, M73 B54, X25DT, 25 / DT, 25 6D, 256T, M51
Loại động cơ: Động cơ xăng & động cơ diesel BMW

Mã tool OEM: 112300, 113240, 113190, 113320, 115490, 113290, 114220, 113390

Dòng xe áp dụng:

Range Rover:
325 / 525. Style: 2.5 DT/SE (6 cylinder). Year: 1994-2002.
BMW:
Model 316i / 318i / 518i. Engine Code: M40 / M43. Year: 1988-1993.
Model 316iS / 318Ti / 320i / 323i / 325i / 328i / 520i / 523i / 525i / 528i. Engine Code: M42 / M44 / M50 / M52. Year: 1991-1999.
BMW (Diesel):
Model 325 / 525. Engine Code: M51. Year 1996-1999.
Opel:
Omega 325 / 525. Style: 2.5 TD. Year: 1994-2002.